Stručné významy karet Velké Arkány

 

Velká Arkána Kartami Velké Arkány je ve výkladu karet zastoupen pátý element - Duch. Tyto karty nám ve výkladu ukazují vlastnosti a schopnosti potřebné k vyřešení problému, který nás tíží. Popisují osudové situace a vlivy, které nemůžeme ovlivnit a je nutno je ...

Blázen

 

  BLÁZEN ve výkladu karet BLÁZEN je karta nových začátků, nevinnosti, nezkušenosti, impulzivnosti, ale také nestability a neschopnosti se soustředit. Je to čistota duše, je jako nepopsaný list a musí sbírat zkušenosti. Ve výkladu karet vždy nese ...

Mág

 

MÁG ve výkladu karet přináší schopnosti člověka, jeho talenty. Dokonalý vnitřní pořádek a díky němu schopnost ovládat situaci a lidi kolem sebe a k tomu patří i vynikající komunikační schopnosti. Je to umění manipulace a všeho schopný člověk ...

Velekněžka

 

VELEKNĚŽKA ve výkladu karet je náš anděl strážný, dohlíží na to, aby vše, co se děje pro tazatele dopadlo co nejlépe. Velekněžka je balancování mezi protiklady a jejich vyvažování. Nestranný a neosobní pohled na věc. Kolísání od pochybností k ...

Císařovna

 

CÍSAŘOVNA ve výkladu karet Císařovna je jedna z výrazně ochranných karet, které nesou úspěch. Je to karta plodnosti a tvoření, ve výkladu karet císařovna nese štěstí a dobré výsledky do každého našeho konání. Znázorňuje ženu, ženský princip, ...

Císař

 

CÍSAŘ ve výkladu karet znamená mužskou (otcovskou) autoritu, spravedlivou přísnost. Dobyvačnost a bojovnost. Sebevědomí až sebestřednost. Je to schopnost cílevědomého soustředění na věc, vůle k dosažení cíle, autorita, podle okolních karet až ...

Velekněz

 

VELEKNĚZ ve výkladu karet je karta duchovního vedení, tato karta může upozorňovat na přítomnost duchovního vůdce v našem životě, Velekněz je trpělivá a vytrvalá snaha po dosažení cíle, znalost psychiky lidí, schopnost vnímat synteticky co se děje - ...

Milenci

 

MILENCI ve výkladu karet znamenají sjednocování protikladů, ale i rozhodování se mezi nimi, rozhodování na rozcestí srdcem, ne rozumem. Je to schopnost vidět svět očima druhého, schopnost empatie, ochota a schopnost přistupovat na kompromisy a nemyslet ...

Vůz

 

  VŮZ ve výkladu karet VŮZ je karta která upozorňuje na vlastní cestu, na to, že je třeba vzít svůj osud do vlastních rukou, řídit si chod života sám a ne plout s davem. Není to o tom, aby člověk myslel sám na sebe, ale o tom, že se má ...

Spravedlnost

 

  SPRAVEDLNOST ve výkladu karet SPRAVEDLNOST je karta která mluví o vyrovnanosti, rovnováze a jak je v jejím názvu o spravedlnosti. Pokud jsme s někým ve sporu a tato karta se objeví, můžeme se spolehnout na to, že spor bude rozhodnut spravedlivě. Ale ...

Poustevník

 

  POUSTEVNÍK ve výkladu karet POUSTEVNÍK je karta která mluví o duchoví síle, trpělivosti, zdrženlivosti, skromnosti, moudrosti, vnitřním duchovním světle, osvícení, odloučení, uzavřenosti, stažení se do sebe a přemítání o problémech, ...

Kolo štěstí

 

KOLO ŠTĚSTÍ ve výkladu karet KOLO ŠTĚSTÍ je nejnevyzpytatelnější karta, která mluví o věčném koloběhu. Stejně jako na vyobrazení na kartě, tak i v životě se střídají období štěstí a smůly, radosti a smutku. To je osud, kterému člověk ...

Síla

 

  SÍLA ve výkladu karet SÍLA je karta, která, když se na ní podíváme nás naplní klidem a radostí. Ale i v ní je skryté riziko. Je v ní velký tlak, který je na nás okolnostmi kladen, je zde zkryté riziko a hrozba, které nás nutí k tomu, abychom ...

Viselec

 

    VISELEC ve výkladu karet VISELEC je karta které lidé, neznalí tarotové symboliky, říkají oběšenec a někdy mají hrůzu ze sebevraždy. Ale tak to není, na rozdíl od oběšence je Viselec člověk, který je zavěšen dobrovolně, není ...

Smrt

 

     SMRT ve výkladu karet SMRT je jedna karet, které se většina lidí, když ji vidí vyloženou na stole, poleká a vyděsí. Téměř každý si myslí, že to znamená, že zemře on, nebo někdo z jeho blázkých. Ale tak to není. Je to sice ...

Mírnost

 

   MÍRNOST ve výkladu karet MÍRNOST je karta která mluví o trpělivosti, její jméno je malinko nepřesné. Není to mírnost, ve smyslu klid a neprůbojnost, ale spíše umírněnost, schopnost poznat pravou míru. Je to také schopnost dosáhnout ...

Ďábel

 

   ĎÁBEL ve výkladu karet ĎÁBEL je karta která je ve výkladu pro mnoho lidí dost složitá, není jen negativní a zlá, jak mnoho lidí ďábla vnímají. Tato karta vypráví o nesvobodě a závislostech, o pudech a silné sexuální přitažlivosti. Ale ...

Věž

 

   Karta VĚŽ ve výkladu karet  konflikt, krach, hádka, boj, zmařené ambice, šokující situace, náhlé pochopení, přehnané požadavky na okolí, rozbití iluzí, vzdání se falešných jistot, skutečnost vycházející na povrch bouřlivým ...

Hvězda

 

   HVĚZDA ve výkladu karet  je to jedna ze silně ochranných karet, přináší pomoc zvenčí, víra v osud, vnitřní duchovní vedení, nečekaná pomoc, uspořádání myšlenek, vize, zasněnost, až vytržení od reality, zmatení, ...

Měsíc

 

  Karta MĚSÍC ve výkladu karet  nejklamavější z karet, předvádí iluze, odrazy, proměny, nejistotu, důvěru v něco, co neexistuje, snadnou manipulovatelnost, lži, podvody, nevědomost, život v područí, které si neuvědomujeme, krize dané iluzemi ...

Slunce

 

   Karta SLUNCE ve výkladu karet  úspěch, zisk, prosperita, radost, dosažení cíle, dostatek sil, duchovní rozkvět, poznání, pochopení, umění vládnout, pomoc druhým, rozdávání energie i radosti, projevení skrytých skutečností, ...

Soud

 

   Karte SOUD ve výkladu karet  symbolika zmrtvýchvstání a posledního soudu mluví o duchovní proměně, často dané přes nedobré zkušenosti a něco, co s námi zamává, konec vleklých problémů, náhlé velké změny vnější i ...

Svět

 

    Karta SVĚT ve výkladu karet cíl i výchozí bod, ukončení jednoho životního cyklu a začátek nového, jednotlivé možnosti i celek, vše souvisí se vším, paličatá cesta za svým, soustavná práce, praktický postoj, umění přijmout ...