Významy karet - velká arkána » Císař

karty, výklad karet, tarot, kartářka, velká arkána, císař, tarot robin wood

  • CÍSAŘ ve výkladu karet

znamená mužskou (otcovskou) autoritu, spravedlivou přísnost. Dobyvačnost a bojovnost. Sebevědomí až sebestřednost. Je to schopnost cílevědomého soustředění na věc, vůle k dosažení cíle, autorita, podle okolních karet až despotizmus. Intelekt a schopnost vést druhé. Ve výkladu karet upozorňuje na možné problémy, či silný vliv otce, nebo osoby, která k tazateli přistupuje jako otec. Císař na kartě má dobrotivý výraz, ale není to dobráček, který dovolí svému lidu cokoli, v rukou drží znaky své moci a neváhá svou moc využít.

  • Často se opakující karta CÍSAŘ

nás upozorňuje na problémy, které si způsobujeme sami svým problematickým přístupem k autoritám - radí nám, abychom autority nebrali jako omezení, ale jako vedení, nabádá nás k aktivitě a sebevědomí, provokuje k činům. Podle karet kolem může nabádat i ke krocení své aktivity.

  • Karta CÍSAŘ ve zdraví

poukazuje na pevné psychické, i fyzické zdraví. Dává tazateli dostatek sil ke zvládnutí případné nemoci. 

 

ZPĚT