Významy karet - malá arkána - hole

Hole

Hole při výkladu karet zastupují živel Ohně. Oheň nám do života vnáší vzrušení a vášeň, nejen erotickou, ale i ve smyslu zaujetí pro nějakou činnost, práci nebo zábavu. Přináší velké množství energie, kterou je třeba využít a nenechat ji vyprchat.
karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, eso holí, tarot robin woodESO HOLÍ - Každé eso ve výkladu karet přináší nové začátky a možnosti změny. Nečekaný vývoj, možnost radikální změny. Nová práce, šance ukázat své kvality, začátek podnikání, rozhodnutí už padlo.

  
karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, dvě hole, nerozhodnost, tarot robin woodDVĚ HOLE - Při výkladu nás upozorňují na váhání, nerozhodnost. Rozhodování mezi stejně se jevícími možnostmi. Neochota se rozhodnout, ale rozhodnutí je nevyhnutné.

 

 

 karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, tři hole, rozhodnutí,  tarot robin woodTŘI HOLE - Tato karta nám ve výkladu ukazuje rozjezd. Vše už je rozhodnuto a připraveno, jen se pustit do práce.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, čtyři hole, radost, svatba, tarot robin woodČTYŘI HOLE - Při výkladu tato karta znamená úspěch, oslavy, radost z dobrých výsledků, optimizmus, chuť do života.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, pět holí, hádka, spor,tarot robin woodPĚT HOLÍ - Tato karta naznačuje, že postup je možný s určitou námahou. Je třeba si dát pozor na zbytečné hádky, malicherné spory každý proti každému, spory v kolektivu.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, šest holí, vítězství, úspěchtarot robin woodŠEST HOLÍ - Tato karta nese uznání, úspěch, možnost dlouhodobě ovlivnit vývoj ve svůj prospěch.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, sedm holí, obrana, sebeprosazení, tarot robin woodSEDM HOLÍ - Karta 7 holí nás upozorňuje na zbytečné starosti, pocit že jsou všichni proti nám. Kolísavý výkon.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, osm holí, rychlost, zbrklost, tarot robin woodOSM HOLÍ - Při výkladu karet značí rychlý vývoj, únik, řeči místo činů.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, devět holí, únava, tarot robin woodDEVĚT HOLÍ - Tato karta ukazuje únavu, pauzu mezi bitvami, subjektivně viděný problém, sbírání sil do další činnosti.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, dest holí, přetěžování, tarot robin woodDESET HOLÍ - Karta upozorňuje na přetěžování, paličatost, sebepřeceňování - podceňování schopností druhých, snaha dojít k cíli za každou cenu. Neochota přijmout pomoc.

  

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, král holí, tarot robin woodKRÁL HOLÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - muž, starší, vášnivý, hrdý, vznětlivý, prudký, nekompromisní, nemá rád,když má někdo jiný názor, musí mít vždy pravdu, je rád středem pozornosti, pro svůj cíl dokáže obětovat cokoli. Situace - prudký začátek, pohyb jako na tenkém ledě,je na místě opatrnost na každé slovo, fanatizmus. Vlastnosti - hrdost, vášeň, zapálení pro věc, neústupnost, obětavost, pozor na přílišný fanatizmus.

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, královna holí, tarot robin woodKRÁLOVNA HOLÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - žena, klidná, moudrá, chápavá, mírmě uzavřená, schopná urovnávat konflikty mezio lidmi, hodně prosazuje své názory, ale umí i přiznat chybu, když není po jejím, vzteká se. Situace - uklidnění situace, zmírnění, vyrovnanost. Vlastnosti - hrdost, vášeň, ochota pomoci, obětavost, schopnost nacházet rovnováhu.

 karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, rytíř holí, tarot robin woodRYTÍŘ HOLÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - mladý muž, nebo žena, vášnivý, impulzivní, dobrodružná povaha, zábavný, přelétavý, dobyvatel - brzy ztrácí zájem o to co dostal, nevydrží chvíli v klidu, sklony k adrenalinovým sportům. Situace - rychlé, vzrušující akce, dobrodružství, rychle se střídající akce, povrchní přístup. Vlastnosti - impulzivnost, nespolehlivost, netrpělivost. 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, hole, páže princezna kluk holí, tarot robin woodPÁŽE HOLÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - mladší muž, žena nebo dítě, trochu svéhlavé, zvídavé, stojí si za svým. Je schopné nasazení a ochotné pomoci. Situace - nutnost sebekontroly, méně mluvit a více dělat ať za nás nemluví slova, ale činy. Vlastnosti - zvědavost, svéhlavost, ochota pomoci. Je třeba si stát za svým názorem.
 

 

 

ZPĚT