Významy karet - malá arkána - mince

Mince


Mince přinášejí při výkladu Tarotu informace o prostředcích potřebných k překonání problému. Mezi tyto prostředky patří energie, peníze, práce i čas. Mluví o stabilitě, spolehlivosti, realitě, základech na kterých je situace postavena a o základních životních potřebách.

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, eso mincí, tarot robin woodESO MINCÍ - Stejně jako ostatní Esa i Eso Mincí nese do výklad karet možnost změny. U Mincí je to zdroj energie, síla,kterou je třeba zaměřit a využít.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, dvě mince, hra, tarot robin woodDVĚ MINCE - Tato karta nás upozorňuje na stálý, proměnlivý vývoj, nezodpovědné nakládání s penězi - vytloukání klínu klínem, pozor na dluhy.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, tři mince, tarot robin woodTŘI MINCE - Tato karta nás upozorňuje ve výkladu na dobrou a pečlivou práci, tvořivost, zaměření se na detaily, uplatnění vlastních nápadů, zkoušky.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, čtyři mince, tarot robin woodČTYŘI MINCE - V kertě 4 mince je upozornění na opatrnost, lakotu, touhu vlastnit, tíhu majetku, nehybnost.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, pět mincí, tarot robin woodPĚT MINCÍ - To je karta ukazující na nedostatek, chudobu, nedobrovolnou změnu hodnot.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, šest mincí, tarot robin woodŠEST MINCÍ - Je to karta, která ukazuje dostatek, rovnováhu braní a dávání, půjčky a jejich splácení, štědrost.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, sedm mincí, spokojenost, tarot robin woodSEDM MINCÍ - Tato karta ve výkladu znamená spokojenost, zasněnost, lenost, radost z plodů své práce, ale je třeba v práci ještě pokračovat.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, osm mincí, tarot robin woodOSM MINCÍ - Tato karta nám ve výkladu radí nutnost pilné práce, učení, trpělivosti, vytrvalosti, pokračování, trvání práce.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, devět mincí, tarot robin woodDEVĚT MINCÍ - Karta 9 mincí nese bohatství, materiální štěstí, klid.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, deset mincí, tarot robin woodDESET MINCÍ - Toto je karta, na které je vidět vrchol, dosažení cíle,moc, uznání, pohoda, dokončení.

 

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, král mincí, tarot robin woodKRÁL MINCÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - muž, starší, klidný, pohodový, vyrovnaný, usměvavý člověk, spokojený sám se sebou i se svým životem, konzervativní, nestojí o novinky. Situace - malé rozhodnutí, úroda, zabývání se základními potřebami, snění o lepších časech. Vlastnosti - vyrovnanost, konzervativita, spokojenost, stabilita, spolehlivost.

 karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, královna mincí, tarot robin woodKRÁLOVNA MINCÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - zralá žena, přizpůsobivá - někdy až příliš, klidná, umí přiznat chybu a přijmout poučení od druhých, pracovitá, vnímavá, závislá na mínění druhých. Situace - klid, pomalý a plynulý průběh. Vlastnosti - klid, vnímavost, přizpůsobivost do určité míry, ale také zůstat sám sebou.

 karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, rytíř mincí, tarot robin woodRYTÍŘ MINCÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - mladý muž, nebo žena, realista, praktický, pracovitý, spolehlivý, vše si pečlivě připraví, naplánuje a pak se přesně drží svých plánů, postupuje pomalu, ale jistě. Situace - vytrvalá práce, správné rozvržení činnosti, držení se svého plánu, pomalý plynulý postup. Vlastnosti - praktičnost, pracovitost, smysl pro realitu, spolehlivost.

 karty, výklad karet, tarot, kartářka, malá arkána, mince, pentakly, páže princezna kluk mincí, tarot robin woodPÁŽE MINCÍ - Tato karta, stejně jako ostatní figurální karty má při výkladu více významů. Člověk - mladší muž, žena nebo dítě, rád se chlubí, mladý ale zkušený, je stálý, vyrovnaný, klidný. Situace - stabilní situace, změna se nechystá, jsme tam,kde jsme chtěli být. Ruší se vliv špatných karet. Vlastnosti - stabilita, spolehlivost, vyrovnanost, klid. 

 

ZPĚT