Malá Arkána

Karty Malé Arkány jsou živlové karty, ve výkladu karet popisují všechny oblasti života člověka, situace, události a vlastnosti, které můžeme ovlivnit. Při výkladu tarotových karet nás tyto karty mohou upozornit na možná nebezpečí.
Jsou v nich zastoupeny čtyři živly Oheň-Hole, Voda-Poháry, Vzduch-Meče, Země-Mince. Každá skupina karet zahrnuje čtrnáct karet - deset číslovaných od Esa do 10 a čtyři karty figurální - Král, Královna, Rytíř, Páže.

Při výkladu tarotu nás figurální karty vedou různými směry. Mohou mluvit o osobě člověka se kterým máme co do činění, nebo popisovat situaci a její ladění. Ale také mohou při výkladu karet upozorňovat na vlastnosti, které potřebujeme k dosažení cíle či překonání překážky, nebo ty vlastnosti na které si máme dát pozor a snažit se je odstranit. U těchto karet je důležité i to, že každá figura je přiřazena k určitému živlu: Král - Oheň, Královna - Voda, Rytíř - Vzduch, Páže - Země. To při výkladu karet určuje vlastnosti kombinací živlů (například u karty Král Holí je umocněn živel Ohně, u karty Král Pohárů je živel Ohně tlumen živlem Vody.
 

Významy karet - malá arkána - hole
Významy karet - malá arkána - meče
Významy karet - malá arkána - poháry
Významy karet - malá arkána - mince