Významy karet - velká arkána » Spravedlnost

  •   SPRAVEDLNOST ve výkladu karet


SPRAVEDLNOST je karta která mluví o vyrovnanosti, rovnováze a jak je v jejím názvu o spravedlnosti. Pokud jsme s někým ve sporu a tato karta se objeví, můžeme se spolehnout na to, že spor bude rozhodnut spravedlivě. Ale pozor, nepleťme si spravedlivě a v můj prospěch. Zde se jedná o vyšší spravedlnost a proto se nám výsledek nemusí vždy právě zamlouvat, i když je spravedlivý. Tato karta při výkladu mluví i o spokojenosti s tím co máme, protože víme, že důležitější je to, co je uvnitř, než to, co je na povrchu.
Mezi významy této karty patří i kontakt s úřady (od škol přes policii až k soudům) a úřední řešení problémů.

 

  •   Často se opakující karta SPRAVEDLNOST

nás upozorní na nutnost vyrovnat se s minulostí, zúčtování a odplatu za to, co jsme v minulosti udělali dobře i špatně.

 

  •   Karta SPRAVEDLNOST ve zdraví

nás upozorňuje na to, že je nutné udržet rovnováhu a sebekontrolu aby bylo udrženo dobré zdraví.

 

ZPĚT