Významy karet - velká arkána » Věž

  • karty, výklad karet, tarot, kartářka, velká arkána, věž, krach, zhroucení, převrat, revoluce, tarot robin wood   Karta VĚŽ ve výkladu karet 

konflikt, krach, hádka, boj, zmařené ambice, šokující situace, náhlé
pochopení, přehnané požadavky na okolí, rozbití iluzí, vzdání se falešných jistot,
skutečnost vycházející na povrch bouřlivým způsobem, potvrzení obav, nehody,
destrukce, osvobození z tíživé situace, křečovité držení se nefunkčních hodnot a
principů – je nutné je opustit, nezdar, nemoc, smrt, vězení – ale i konec uvěznění.
Zásah blesku na kartě říká, že to je zásah z hůry a není před ním obrany. Je dobré
doporučit pokoru, protože z čím větší výšky ego padá, tím je pád horší.

 

  • Často se opakující karta VĚŽ

upozorňuje na to, že změna je nutná, často se to týká
změny vlastních hodnot a chování. Pokud to neuděláme, tlak bude sílit.

 

  • Karta VĚŽ ve zdraví

říká, že naše představy týkající se zdraví nejsou reálné, varují
před přetěžováním organizmu a jeho následným zhroucením.

 

ZPĚT