Významy karet - velká arkána » Mág

karty, výklad karet, tarot, kartářka, velká arkána, mág, tarot robin wood

  • MÁG ve výkladu karet


přináší schopnosti člověka, jeho talenty. Dokonalý vnitřní pořádek a díky němu schopnost ovládat situaci a lidi kolem sebe a k tomu patří i vynikající komunikační schopnosti. Je to umění manipulace a všeho schopný člověk v dobrém i špatném smyslu slova. Znamená i umění pochopit pozadí cele situace. Nese i schopnost sebezapření a sebeovládání, určeného k dosažení vytčeného cíle. Nové nápady a schopnost převádět je do praxe.

  • Často se opakující karta MÁG


tazateli naznačuje, že by měl více věřit ve své vlastní schopnosti a nepodceňovat se. To je základní předpoklad pro dosažení cílů a vytěžení maxima ze stávající situace. K tomu, aby si věřil jej žene osud. Věřte si - to je základní poselství Mága.

  • Karta MÁG ve výkladu na zdraví


je rozhodně pozitivní poselství, ten na koho se ptáme je zdravý a aktivní člověk. Pokud onemocní, je třeba, aby se přestal vznášet kdesi mimo realitu a začal se o sebe starat, tím se u něj nastolírovnováha v organizmu a vše se srovná.

 

ZPĚT