Významy karet - velká arkána » Blázen

 

karty, výklad karet, tarot, kartářka, velká arkána, blázen, tarot robin wood

  • BLÁZEN ve výkladu karet

BLÁZEN je karta nových začátků, nevinnosti, nezkušenosti, impulzivnosti, ale také nestability a neschopnosti se soustředit. Je to čistota duše, je jako nepopsaný list a musí sbírat zkušenosti. Ve výkladu karet vždy nese nové příležitosti, nečekané popudy k akci, nové nápady, které vypadají natolik šíleně a bláznivě, že si člověk řekne, že to nemůže vyjít. Ale právě takovéto impulzy nesou velké živoní změny a oživení. To, co přichází do života s kartou Blázna, vždy stojí za to, aby o tom člověk přemýšlel a pokusil se to uskutečnit. Ale je zde i snadná manipulovatelnost, impulzivnost, nezodpovědnost a nespolehlivost

  • Často se opakující karta BLÁZEN

Klient u kterého se karta Blázen při výkladu karet opakuje častěji, snadno podléhá náhlým impulzům, je tak trochu bohém, nevnímá nebezpečí, které mu hrozí, je jako velké dítě, které se rozeběhne po louce za motýlkem a v tu chvíli nevnímá nic kolem sebe a běží jen za svým ideálem navzdory varování lidí kolem sebe.

  • Karta BLÁZEN ve zdraví

Pokud se při výkladu karet klient ptá na zdraví, nese Blázen, psychickou labilitu, nezodpovědnost k sobě samému, nesoustředěnost a z toho pramenící možnost drobných úrazů.

 

ZPĚT