Významy karet - velká arkána » Velekněz

karty, výklad karet, tarot, kartářka, velká arkána, velekněz, tarot robin wood

  • VELEKNĚZ ve výkladu karet

je karta duchovního vedení, tato karta může upozorňovat na přítomnost duchovního vůdce v našem životě, Velekněz je trpělivá a vytrvalá snaha po dosažení cíle, znalost psychiky lidí, schopnost vnímat synteticky co se děje - chápat, že v životě vše souvisí se vším. Přítomnost duchovního učitele, nebo schopnost učit druhé a předávat vědění. S kartou Velekněze k nám přichází nalézání smyslu života, dobrá rada, víra - ale i dogmatizmus.

  • Často se opakující karta VELEKNĚZ

znamená, že se k tazateli blíží důležité poznání, či informace, které mohou změnit jeho život. Ne na materiální úrovni, ale na duchovní.

  • Karta VELEKNĚZ ve zdraví

ukazuje na silnou psychiku. V případě nemoci radí víru v to, že se uzdravíme.  

 

ZPĚT