Významy karet - velká arkána » Stručné významy karet Velké Arkány

Velká Arkána


Kartami Velké Arkány je ve výkladu karet zastoupen pátý element - Duch. Tyto karty nám ve výkladu ukazují vlastnosti a schopnosti potřebné k vyřešení problému, který nás tíží. Popisují osudové situace a vlivy, které nemůžeme ovlivnit a je nutno je přijmout a vyrovnat se s nimi. Přibližují nám i významné osoby, které jsou pro nás osudově důležité. Ukazují nám také v jaké vývojové životní fázi jsme. Pokud se při výkladu karet na určitý problém objeví větší množství karet Velké Arkány, znamená to, že tato situace je pro nás osudem určená, museli jsme ji prožít a je to osudová výzva se kterou se musíme vyrovnat.


BLÁZEN

- Je ve výkladu karet impuls, začátek, duše čistá jako nepopsaný list, ideál, vzdání se jistot.


MÁG

- Je ve výkladu karet vědění, moudrost, potřebné schopnosti, sebevláda, komunikace, schopnost přesvědčit, jasno ve vnitřních záležitostech.


VELEKNĚŽKA

- Ochrana vyššími silami, intuice, trpělivost, zahloubání do sebe, spoléhání se na znamení vyšší síly, spojování protikladů, záhady, únik z reality.


CÍSAŘOVNA

- Je ve výkladu karet vlivy přírodních sil, matka, plodnost(duchovní, materiální i fyzická), rodičovství, štěstí, tvořivost, rozvoj, zvůle.


CÍSAŘ

- Je ve výkladu karet vládce, vláda, moc, spravedlivý přístup, otec, pořádek, stabilita, přísnost, záruka pořádku, krutost.


VELEKNĚZ

- Je ve výkladu karet učitel, duchovno, pochopení souvislostí, dobrá rada, důvěra, nacházení smysu života, víra, dogmatismus.


MILENCI

- Je ve výkladu karet rozcestí, rozhodnutí srdcem, láska, sjednocení protikladů, spojenectví, umění vcítit se do pocitů druhého, kompromisy, polovičatost.


VŮZ

- Je ve výkladu karet ovládání svých záležitostí, řízení, doprava, podléhání druhým, je třeba vzít své záležitosti do vlastních rukou a osamostatnit se.


SPRAVEDLNOST

- Je ve výkladu karet vyšší spravedlnost, vyrovnanost, rovnováha, pomoc právníka, soudy, vše je tak jak má být(i když se nám to nemusí vždy líbit).


POUSTEVNÍK

- Je ve výkladu karet uzavřenost do sebe sama, stažení se do ústraní a vnitřní zrání, světlo vnesené do problému, málo komunikace.


KOLO ŠTĚSTÍ

- Je ve výkladu karet rychlé, prudké a nečekané změny, dobré i špatné. Mnoho změn, se kerými se musíme vyrovnat.


SÍLA

- Je ve výkladu karet vnitřní síla, trpělivost, vytrvalým úsilím dostaneme vše tam,kde to chceme mít. Ovládnutí sebe sama.


VISELEC

- Je ve výkladu karet obětování se, kvůli vyšším cílům, nebo v zájmu druhého, ustrnutí v nehybnosti, neschopnost akce.


SMRT

- Je ve výkladu karet konec životní etapy, rozloučení se s tím, co jsme měli rádi, dosažení hranice, uvolnění, transformace.

MÍRNOST

- Je ve výkladu karet střídmost, harmonie, trpělivost, střední cesta, vyrovnanost.


ĎÁBEL

- Je ve výkladu karet přehánění, extrémy, závislost, pudy, otroctví, vášně, sobectví, vnitřní démoni.


VĚŽ

- Je ve výkladu karet převrat, destrukce, arogance, rozpad, naděje na nový začátek, osvobození.


HVĚZDA

- Je ve výkladu karet zdraví, krása, inspirace, naděje, štěstí.


MĚSÍC

- Je ve výkladu karet temnota, iluze, nepravdy, představy, tajemství.


SLUNCE

- Je ve výkladu karet štěstí, dokončení, uspokojení, radost, pýcha, arogance.


SOUD

- Je ve výkladu karet transformace, přerod, změna hodnot.


SVĚT

- Je ve výkladu karet dokončení etapy a začátek nové, cíl a start, soulad s událostmi.

 

ZPĚT