Proč je dobré se naučit vykládat tarotové karty

Nejspíše velká většina těch, kdo se rozhodnou studovat Tarot, nepočítá hned na začátku s tím, že se stanou profesionálními kartáři. Jen je k tomu cosi nejasného táhne. To cosi nemusí být poslání pomáhat lidem, ale i prostá potřeba pochopit, co se děje v nich samých, ale i v lidech v jejich okolí. Pochopit, co lidi motivuje, proč se děje to, co se děje. Pochopit širší souvislosti a propojení makrokosmu(co je vně) a mikrokosmu(co je uvnitř). Vnitřní touha po chápání světa je tak silný motor, že si vás přitáhne, chytí a nepustí. Je to touha nahlédnout za bránu, která střeží vědění.

vrata, vrátka, břečťanDalší důvod pro to, abyste si toto umění osvojili, se možná někomu líbit nebude. Moc lidí, kteří si libují v přiznávání vlastních chyb, asi není. Ale je to tak, tyto karty umí odhalit vaše vlastní chyby. A i když se nám to nelíbí, poznání a hlavně přiznání si vlastních chyb, je jediná možná cesta k tomu, abychom je odstranili a tím eliminovali problémy, které nám tyto chyby způsobují.

Ptáte se, proč vám osud stále hází klacky pod nohy? Osud na vás není jen prvoplánově zlý, on vám tím chce jen něco naznačit, posunout vás ve vývoji tím správným směrem, kterým máte jít. A je to tak, že vy těm jeho náznakům nerozumíte. Vy i osud mluvíte v jiném jazyce. Vy lidským jazykem, osud jazykem náznaků a symbolů. Je to jako v přísloví CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO TRKNI. Osud nejdříve napovídá a když nápovědu nepochopíte (nebo pochopíte, ale ignorujete), tak začne trkat. A trká a dává jednu ránu za druhou, větší a větší, dokud vám to nedojde. Tato, leckdy dost tvrdá škola osudu, se dá výrazně zmírnit, právě tím, že se naučíte zavčasu chápat osudové náznaky a lekce, kterými vás směruje na vaší cestě.

V takovéto komunikaci s osudem Vám Tarot, jako jediné karty, může pomoci. Může být vaším tlumočníkem. Ostatní karty nejsou uzpůsobeny tak, aby ukazovaly dohromady a zároveň odděleně oblast běžného (světského) života i oblasti duchovní a osudové. Ostatní karty jsou v tomto zjednodušené a zaměřují se ne na hluboké poznání, ale na to povrchní a světské. Je to něco, jako když se léčíte u lékaře, který léčí jen viditelné symptomy a pak přejdete k doktorovi, který se zabývá celostní medicínou a ten, kromě symptomů léčí i důvody nemoci (které jsou mnohdy úplně jinde, než kde se nemoc projevuje). Vysvětlení pro technické typy - na autě se vám sjíždí gumy ke straně. Běžné typy karet poradí vyměnit gumy, vždyť jsou přeci sjeté. Tarot = hlubší poznání poradí opravit nápravu, a vyměnit gumy. To je rozdíl mezi Tarotem a ostatními kartami.

Není snadné umět správně vykládat karty sám sobě, být k sobě dostatečně upřímný, ale to už bude na vás samých, pokud se rozhodnete využít mé kurzy výkladu Tarotu a toto krásné umění naučit.