Zajímavosti o kamenech » SUSEIKI - pohledové kameny

Jednoduše řečeno, je umění suseiki obdobou ikebany - jen se místo květin používají kameny. Stejně tak jako ikebana definuje různé vlastnosti použitého rostlinného materiálu, definuje suseiki různé kategorie, podle kterých se kameny vybírají. Tři základní typy jsou krajinné, objektové a barevné kameny.

Krajinné kameny připomínají přírodní scenérii - horu, ostrov, strmé skalisko. Kameny s otvory nebo velmi členitým povrchem mohou připomínat třeba jeskyně nebo rozeklané skalní srázy. Variant je nesmírně mnoho a hlavní roli tu hraje umění dívat se.


Objektové kameny připomínají různé objekty - domy, lodě, mosty, zvířata nebo lidské postavy. Oblíbenými tvary jsou ptáci nebo postavy světců a mudrců. Pochopitelně jde o kámen, jehož tvar není nijak dotvořen člověkem.


Barevné kameny nepatří ke klasickému suseiki. Spadají sem dva typy - barevné a povrchové kameny. Jejich hlavní kvalitou jsou zajímavé kresby nebo povrchové struktury.

Jsme zvyklí na konvence, máme sice rádi něco pěkného, ale přeci jen dáváme přednost věcem, které jsou nějak prokazatelně krásné. Drahokamy nebo umělecké předměty jsou vždy něčím vyjímečné. Suseiki naproti tomu vzdává úctu obyčejnému kameni pro jeho krásu. Učí nás vidět ji tam, kde ji obvykle už dávno nehledáme.

Chcete-li se o suseiki pokusit, stačí si vyjít ven a dívat se. Je to zdánlivě jednoduché - ale výsledek bude přímo úměrný vaší schopnosti naslouchat řeči původních přirozených tvarů a barev. 

Autor článku: Dana Sklenářová

 

ZPĚT