Zajímavosti o kamenech » KRYSTALIZACE - VZNIK MINERÁLU

Krystalizace

 

křišťál

je proces, při kterém dochází k pravidelnému uspořádání částic do krystalové mřížky. Obvykle ji ztotožňujeme s pojmem pevná skupenství hmoty, ale není to tak docela správně, protože pevné skupenství hmoty může mít i amorfní látka, která při tuhnutí neprochází fází tvorby pravidelného uspořádání.

Při krystalizaci se kámen řídí jednak vlastní osobností - minerál o určitém složení krystalizuje v konkrétní krystalické soustavě - a jednak reaguje na měnícící se okolní podmínky. Takže krystal roste různým tempem a v různých směrech, ale podle jednoho konkrétního schématu. Nádherné neopakovatelné krystaly vznikají právě díky měnícím se podmínkám - tlaku, teplotě, dostatku či nedostatku místa.

Nezbytnou podmínkou krystalizace je čas, po který tavenina vychládá. Jestliže horký roztok zchladíme prudce, krystalizace neproběhne, hmota ztuhne v amorfním tvaru,případně se vytvoří jen málo krystalových zárodků.

Krystalový zárodek je místo s nižší energií, kde vzniká mezifázové rozhraní (mezi pevnou a kapalnou fází hmoty). Okolní molekuly se začnou na tento zárodek nabalovat a krystal roste podle pravidel - vzniká tvar, který je při daných podmínkách optimální.

kalcitPři pěstování kamenů v laboratorních podmínkách je hlavním kamenem úrazu čas, který kámen ke svému růstu potřebuje. Zčásti je možné ho nahradit různými kombinacemi tlaků a teplot. Standartní podmínky v laboratořích také způsobují, že kámen roste pravidelně, takže výsledkem může být poměrně masivní krystal, který by v přírodě asi těžko vznikl.

Při esoterickém využití kamene je užitečné vědět, jak konkrétní kámen krystalizoval, napoví to hodně o jeho povaze. Pokud jde o využití laboratorně pěstovaných kamenů, nemyslím, že je to nemožné - jde o přístup a o vztah ke kameni. Teoreticky je možné, že by se i v přírodě někdy mohli vyskytnout takové podmínky jako v laboratoři. Laboratorně pěstovaný kámen vás docela dobře může oslovit. Pokud se to stane, kupujete si cosi jako vzácnou květinu. Dobře si zjistěte chemické složení a informujte se, zda kámen vůbec je možné namočit, jestli není vůči nějakým faktorům extrémně citlivý. Kameny z přírody jsou tak nějak přirozeně odolnější, ale pěstovaný kámen je něco jiného.

Autor článku: Dana Sklenářová

 

ZPĚT