Zajímavosti o kamenech » KAMENY A JEJICH POVAHA

Kameny mají povahu - protože jsou to bytosti. Mají určité chemické složení, historii vzniku, tvrdost, štěpnost nebo lámou světlo, mají určitou krystalovou soustavu. To všechno utváří jejich povahu. Chceme-li se kamenům přiblížit a jejich povahu poznat blíž, nemáme to tak jednoduché jako u květin nebo zvířat, pohyblivých, vnímajících a reagujících bytostí, které nám dokáží dát mnohé najevo. Kameny mlčí, jejich život vnímáme jako nehybný a netečný a pokud jde o kontakt s nimi, aktivita musí vycházet od nás.
Spřátelit se s kamenem vyžaduje od člověka schopnost pozorovat a vnímat, všímat si a hodnotit. Kámen ve svém trvání a jsoucnu spočívá, nepotřebuje se nás dotýkat a nic od nás nepožaduje. když na něj zapomeneme, nedá nám to nijak najevo. Jeho základní vlastností je trpělivost a odolnost.

prokopské údolíJsou kameny, jejichž povaha je člověku blízká, vyhovuje jeho potřebám a tak se takový kámen stal nedílnou součástí jeho života. Chodíme po žulové dlažbě a díváme se na mramorové sochy a vyrábíme sklo z křemene. Vnímáme vůbec, že všechny ty předměty mají neuvěřielně dlouhou historii? Že jejich vznik provázely extrémně vysoké teploty a tlaky, že byly vystaveny tisíce let horku, mrazu, dešti a větru? Že je v nich zapsána historie planety?

Jsou jiné kameny - které tu historii zachytily a uchovaly části dávných živočichů a rostlin. Právě díky těmto kamenům vůbec o planetě něco víme. Kde bychom byli dnes nebýt paleontologických nálezů, jejichž podmínkou jsou především ty nálezy sami o sobě. Vědec může objevit - ale jen v případě, že je co objevovat.

Další kameny se staly jakýmisi šlechtici - slouží jako šperky a ozdoby. Jsou to bytosti vyjímečné krásy nebo vyjímečných vlastností.

A pak jsou kameny prostě do ruky, které sebereme, protože je ruce dobře, když je drží.

Proč?

Leccos má své vysvětlení, leccos se dá vypozorovat a vyzkoumat. Ale je to i tak, že kámen je prostě osobnost, která žije, občas se stane, že se spřátelíme a z toho přátelství něco vznikne, aniž by to nutně muselo mít nějaký konrétní důvod.

Autor článku Dana Sklenářová 

 

ZPĚT