Zajímavosti o kamenech » CO TO JE PARAGENEZE

Kámen můžeme najít na původním místě jeho vzniku - při výkopech, v lomech, dolech nebo v pískovnách. Dalším zdrojem nálezů mohou být místa, kam byly jednotlivé kameny dopraveny působením přírodních faktorů - říční náplavy, pohyby ledovce, sesuvy půdy po velkých deštích. Naleziště mohou být dlouhodobě použitelná nebo jen příležitostná.

Kameny nemůžete hledat náhodně, jejich výskyt má své geologické příčiny. Zkušený sběratel ví, kde může konkrétní druhy nerostů očekávat a kde ne. Řídí se přitom poznatky o typu nerostného společenství, tzv PARAGENEZI /para - vedle, genesis - vznik = vedle sebe vzniklé/. Parageneze určitých nerostů vzniká díky podmínkám při vzniku, kameny se rodí v návaznosti na sebe, proto podle výskytu jednoho je možné předpovědět i výskyt jiného druhu.

Jednotlivé parageneze nerostů vznikaly za stálých nebo velmi podobných podmínek. Při tomto procesu jsou rozodujícími činiteli zdroj potřebných chemikálií, chemické prvky z nichž se nerosty budují, teplota, tlak a čas. Jeden a tentýž nerost můžeme nacházet v různých paragenezích, jiný pouze na některých nalezištích.

Autor článku: Dana Sklenářová

 

ZPĚT