Panenský Týnec

Nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci, je dobrý nápad na výlet v blízkosti Prahy.

Panenský Týnec   Panenský Týnec

Malebné místo asi 16 km na severozápad od Slaného. Vede sem docela obyčejná silnice a na první pohled, zde nic neobvyklého není. Stačí ale ujít pár kroků od parkoviště na místo, kde po několik staletí žily řeholnice, sestry Klarisky, a vše hned dostane jiný nádech. U bývalého kláštera Klarisek stojí zřícenina nedokončeného gotického kostela, který řeholnicím chtěl nechat vystavět Jaroslav Plichta ze Žerotína. Ale nebylo mu dopřáno, aby jej dokončil. Stavbu přerušily husitské války. A po jejich skončení se ve stavbě již nepokračovalo.

gotický chrám v Panenském Týnci   nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci

Tehdejší stavitelé moc dobře věděli, kde takovéto stavby umístit. Uvnitř stavby jsou totiž velice silné, energetické zóny s léčivými účinky. Na různých místech chrámu je různá intenzita. Pobyt zde se doporučuje lidem trpícími maniodepresí, sklony k sebevraždě nebo jinými psychickými problémy, stejně jako lidem po úrazu hlavy. Stačí usednout v klidu pokud možno do středu stavby a nechat ubíhat myšlenky, kam se jim zlíbí, nebo přímo meditovat. Nejen ve středu chrámu tyto energie proudí. Silný zdroj je i u zdi naproti vchodu pod sloupy a rovněž v průchodu do zahrady.

gotický chrám Panenský Týnec, dveře, průchod   gotický chrám Panenský Týnec, dveře, průchod, strom

V této zahradě je velice zajímavý strom, který rovněž svou energií stojí za zmínku. Odpočinek pod jeho větvemi je velice posilující.

Panenský Týnec, strom, záře   gotický chrám Panenský Týnec, strom