Články o výkladu karet » VÝKLAD KARET SÁM SOBĚ - ANO, ČI NE

Jak začít s výkladem tarotových karet?

Když už máte alespoň nějakou představu o významech tarotových karet, můžete si zkusit jednoduché výklady. Nejlepší je začít jednoduchým výkladem na tři karty. Rozhodně nedoporučuji začít složitými výkladovými obrazci, jako je Keltský kříž a další, které najdete v různých knihách. Ty si nechte, až budete mít více zkušeností, ze začátku byste jen hledali v různých knihách a příručkách, co, která karta znamená. Navíc třeba právě v Keltském kříži jednotliví kartáři přisuzují různé výkladové významy jednotlivým pozicím karet v obrazci.

Výklad sám sobě.

Většina kartářek, které se kartám věnují déle, sama sobě nevykládá, ale přitom nás nejspíše hodně začínalo s výkladem karet právě sama u sebe. Zda je to dobře či ne, je otázka ke dlouhé úvaze. Je to totiž tak, že každý člověk sám sobě tak trochu nadržuje. Většina lidí si jde ke kartářce pro psychickou podporu, nikdo se nechce nechat srazit na dno a stejně tak, když si vykládáte sami, tak trochu podvědomě při výkladu karet vybíráte ty pozitivní významy. Podobné je to i v případě, že karty vykládáte blízkým lidem (rodině či přátelům), ani jim nic špatného nepřejete a proto se může stát, že opominete důležitý signál, který v kartách je. Ale ať je to jak chce, cizí lidé k vám na výklad karet ještě delší čas chodit nebudou a tak, pokud chcete karty vykládat, nic jiného než začít takto vám nakonec nezbyde.

Pokud to chcete zkusit, je třeba získat sama k sobě velký odstup a přistupovat k vykládané otázce, jako byste odpovídali cizímu člověku. Proto je lépe to vše nebrat příliš vážně, ale spíše tak trochu jako hru. Není to znevážení kartářského umění, ale je to škola. Navíc ať je to jakkoli, stejně budete při výkladu ještě nějaký čas hledat v knihách významy vyložených karet. Může vám pomoci, když si otázku i výklad napíšete na papír, nebo do nějakého sešitu. Tak budete mít i záznam pro kontrolu, zda výklad vyšel.
 

 

ZPĚT