Články o výkladu karet » SEZNÁMENÍ S KARTAMI

Očista karet

Když už si k vám vykládací karty cestu našly, je třeba je očistit od energií, které na nich ulpěly, než se k vám dostaly a seznámit se s nimi. Očistíte je dostatečně vykuřováním (kadidlem, vonnými tyčinkami a pod.), nebo tím, že s nimi přejedete nad plamenem svíčky (samozřejmě ne tak nízko, aby začaly hořet). K očistě můžete použít i vlastní dech, jako byste z nich odfoukla vše špatné, co na nich cestou k vám mohlo ulpět.

Seznamování s kartami

Na seznámování s vykládacími kartami si dejte čas, nespěchejte. Vezměte balíček karet do ruky a prolistujte jednu kartu po druhé a vnímejte co na nich je. Přistupujte k nim srdcem, ne mozkem. Dobře si je prohlédněte a studujte všechny jejich detaily. Přemýšlejte nad významy jednotlivých karet a pak si pročtěte návod s jejich významy. Nelekejte se množství významů jednotlivých tarotových karet. Je jich sice hodně, ale není to tak zlé. Navíc, pokud máte jen příbalový letáček s významy karet, je to jen zlomek ze všech významů, které karty mohou mít.

Učení se významů karet

Hodně lidí si myslí, že kartářka jen vezme karty do ruky a umí to, hodně kartářek o sobě i tvrdí, že právě u nich to tak bylo, jako by se vyklubaly z vejce. No, nechci jim sahat do svědomí, ale moc tomu nevěřím. Většinou ty, které to dělají dost dlouho a opravdu něco umí, vám klidně poví, jak se učily.

V jedné knize o tarotu autorka píše větu, kterou jí řekl kdysi její učitel: ''Nauč se významy všech karet a pak je všechny zapomeň.'' Zní vám to divně? Proč se máte něco naučit a pak to zapomenout? Když se nad tím člověk zamyslí, má to svou logiku. Každý kartář či kartářka má individuální přístup ke kartám, má svou osobnost a tu vtiskne i svým kartám. A jednotlivým kartám může přiřadit i osobité významy, které tam jiná kartářka nevidí. Proto nemůže kartářka pracovat podle naučených významů, ale podle svého srdce, intuice a svého vidění světa. Pokud budete studovat Tarot v knihách, zjistíte, že co autor, to nepatrné odchylky ve významech jednotlivch karet a za chvíli budete mít v hlavě guláš. Proto: ''nauč se a zapomeň''.

 

ZPĚT